A A A

BUDO POMERANIA - Pomorskie spotkania z Japonią

„Budo Pomerania – Pomorskie spotkania z Japonią” jest to projekt  skierowany do miłośników kultury Japońskiej i pasjonatów japońskich sztuk walki. Idea projektu polega na wspieraniu i pogłębianiu zainteresowań dzieci i młodzieży euroregionu Pomerania kulturą Kwitnącej Wiśni. Celem projektu  jest wzbogacenie oferty kulturalnej Szczecina, promocja instytucji, firm biorących udział w przedsięwzięciu oraz propagowanie mecenatu. W ramach projektu odbywa się  seminarium na temat edukacyjnych aspektów budo, warsztaty z karate tradycyjnego oraz zajęcia z języka japońskiego.

Zajęcia stanowią jeden blok tematyczny poruszający aspekty tradycyjnego japońskiego budō  (szeroki termin uwzględniający system samodoskonalenia się oparty na sztukach walki) we współczesnej kulturze.  Obecnie, tradycyjne budō zostało uznane za dziedzictwo narodowe Japonii. Rząd Japonii wprowadził w 2012 r. nauczanie budō do szkół. Ponadto tradycyjne budō budzi szerokie zainteresowanie na całym Świecie, również w Polsce. W dniu 5 października 2007 r. w Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Budo. W tym wydarzeniu udział wzięli najwybitniejsi eksperci budo, jak również przedstawiciele świata nauki – profesorowie historii, filozofii oraz kultury fizycznej.

Projekt „Budo Pomerania – Pomorskie spotkania z Japonią” ma na celu zapoznać uczestników z głównymi aspektami tradycyjnego budō, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych i kulturowych walorów budō. Nawiązując do sentencji zawartej w artykule Hiditaki Nishiyamy – eksperta tradycyjnego budō –  że „celem budō jest samodoskonalenie  poprzez trening oraz zgłębianie wiedzy o sztukach walki”. Główny nacisk został położony na aktywne formy zajęć – warsztaty, treningi, pokazy i występy.